Stedenbouwkundig plan & inrichtingsplan

Bijvank noord Enschede


Afbeelding

Bestaande boom in de groene as


In het Bijvank Noord staan nu ongeveer 600 sociale huurwoningen die in bezit zijn van Domijn. Het overgrote deel van deze woningen wordt gesloopt, circa 135 worden behouden en gerenoveerd. Het Stedenbouwkundig Plan bevat ongeveer 360 woningen waarvan minimaal 250 sociale huurwoningen.

Duurzame stedenbouw

Duurzaamheid is in elke fase en op elk schaalniveau op natuurlijke wijze meegenomen. Het resultaat gaat verder dan iedereen aan het begin had kunnen hopen.

De jaren zestig als inspiratie

Het Bijvank Noord kenmerkt zich door veel groen, prachtige bomen en hechte brinkbuurtjes. Het maakt deel uit van een grote jaren zestig wijk, een zogenoemde ‘stempelwijk’. De oorspronkelijke kwaliteiten van de Wesselerbrink als stempelwijk uit de jaren zestig vormen de inspiratie.


Verder lezen…


Vloeiend landschap

In de nieuwe stedenbouwkundige opzet zijn nieuwe ‘stempels’ ontworpen in een ruime groene setting, het vloeiend landschap. Het is een reeks van ruimten ieder met hun eigen gebruik en betekenis.

De buitenbrinken

In de randen van de buurt bevinden zich de buitenbrinken. Hier presenteert de buurt zich naar buiten, hier ontmoeten mensen uit omliggende buurten, buurtgenoten en buren elkaar. Hier zijn de speelvoorzieningen en is er toezicht vanuit de woningen.

De groene as

De groene as is vanaf de buitenbrink al zichtbaar, ze zijn direct met elkaar verbonden. Het is een brede autovrije groene zoom die van oost naar west het plan doorkruist, als nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en nieuwe groene kwaliteit om aan te wonen en die ruimte biedt voor allerlei gebruik; wandelen, skaten, hardlopen en natuurlijk spelen.

De binnenbrink

De binnenbrink bevindt zich in de beslotenheid van de stempel. Het is als het ware de gemeenschappelijke hal, toegankelijk voor iedereen, maar eigenlijk alleen voor de bewoners zelf. De binnenbrink heeft een intiem, groen karakter. Hier vinden informele ontmoetingen plaats en kunnen de allerkleinsten spelen onder toezicht vanuit de woningen en tuinen.

 


Afbeelding

bron: Higher View


Afbeelding

De Groene As, Bijvank Noord, Enschede


Afbeelding

Doorsnede wadi Groene As


Afbeelding

Buitenruimteontwerp fase I


Afbeelding

Uitvoering buitenruimteontwerp fase I, plint rondom de bouwvlakken.