Ruimtelijke Visie

Knooppunt Joure


Afbeelding


Verder lezen…


Naast de doelstelling van het realiseren van een vlotte en veilige doorstroming en het terugdringen van het sluipverkeer op het onderliggende wegennet biedt het nieuwe knooppunt letterlijk en figuurlijk ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kansen voor de toekomst.

Daarom is besloten een stedebouwkundige en landschappelijke visie op het gebied rondom het nieuwe snelwegtracé, het aanliggende wegennet en Joure Zuid te ontwikkelen vanuit een integrale benadering. Op deze manier worden de kansen benut die bij een puur sectorale blik kunnen worden gemist.

Ruimtelijk casco
Essentie van de Ruimtelijke Visie is het ontwikkelen van een krachtige entree van Friesland vanaf de Rijksinfrastructuur en een sterke en zichtbare dorpsrand van Joure (rand van de vlecke) waarbij de openheid van het landschap en het groene karakter van Joure elkaar versterken. De inzet is het ontwikkelen van een ruimtelijk casco dat niet afhankelijk is of hoeft te zijn van programma.


Afbeelding


Afbeelding