Landschappelijke inpassing

Nije Pleats, Friesland


Afbeelding

Bestaande situatie


Het boerenbedrijf in dit voorbeeld zal worden uitgebreid met een nieuwe melkstal in combinatie met een nieuwe stal voor het melkvee. De oude ligboxenstal wordt aangewend voor het jongvee. Er zal worden gemolken met melkrobots en de koeien worden in de wei gehouden. Extra sleufsilo’s zijn noodzakelijk. Het bedrijf ligt in een uitgestrekt, laag en veenachtig gebied,tussen de Dokkumer Ee en de Murk.


Verder lezen…


Op het platteland in Friesland zijn veranderingen gaande. Die veranderingen gaan sneller en hebben een grotere impact op de omgeving dan voorheen. Boeren breiden hun bedrijven uit met nieuwe stallen die zo’n 300-500 melkkoeien kunnen huisvesten. Anderen verbreden de bedrijfsactiviteiten en beginnen een camping (kamperen bij de boer) of starten een activiteitenboerderij of kaasmakerij naast hun melkveehouderij.

In 2010 is onder verantwoordelijkheid van de provincie begonnen met de Nije Pleats. Met als doel een werkwijze te ontwikkelen waarin in een vroeg stadium van belang zijnde factoren (landschappelijke inpassing) bij een bouwplan worden gewogen en beoordeeld.

Op het moment dat er een bouwinitiatief is kan de gemeente een werksessie van de Nije Pleats aanvragen. Het team, bestaande uit betrokken gemeenteambtenaren, een landschapsarchitect en een adviseur ruimtelijke kwaliteit van Hûs en Hiem, komt dan op korte termijn bij de aanvrager aan tafel. Aan het eind van de sessie rolt er een advies uit waarin bijna altijd alle partijen zich in kunnen vinden. De procedure van vergunningverlening wordt hier aanzienlijk mee bekort.


Afbeelding

Advies voor uitbreiding