Curriculum Vitae


Afbeelding

foto Annemarie Hoogwoud


CV_____________________________________________________________________________personalia 

Hendrik (Erik) Overdiep

Geboren te Heerenveen 31 juli 1959

 

Opleiding ______________________________________

Academie van Bouwkunst Amsterdam en Rotterdamafdeling landschapsarchitectuur in 1987 en afdeling stedenbouw, 1988-1990

Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting Boskoopafgestudeerd in de richting ontwerp, 1980-1986

Rijks Middelbare Landbouwschool te Meppel, 1977-1980

H.A.V.O.  Rijks Scholen Gemeenschap te Heerenveen, 1971-1977

 

Werkzaamheden ______________________________

Erik Overdiep landschapsontwerp, Heerenveen, 1998 – heden

Kaap3 ontwerpbureau voor landschap en stedenbouw, landschapsontwerper/projectleider,  Rotterdam,  1997-1998

West 8 landscape architects b.v.,landschapsontwerper/projectleider, Rotterdam, 1987-1997

BCP Far East Ltd., landschapsontwerper, Singapore, 1987

Bureau Bakker en Bleeker b.v., assistent- landschapsontwerper, Amsterdam, 1986- 1987

 

Werkervaring ______________________________

Kaap3 b.v. ontwerpbureau Rotterdam, projectleider/landschapsontwerper

1997   Masterplan Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp; Gemeente Haarlemmermeer

1998   Kwaliteitsplan Utrecht Centrum Project; Bestuurlijk Platform UCP

1999   Ontwikkelingsvisie Landgoed Haarzuilens; Stichting Kasteel de Haar

________________________________________________________________

West 8 landscape architects b.v. Rotterdam, projectleider/landschapsontwerper

Dagmarkt Visserijplein; gemeente Rotterdam

Herinrichting Schieoevers, ontwerp Aelbrechtskade; gemeente Rotterdam

Landscaping Oosterscheldekering, ontwerp Schelpenplateau; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie Zeeland

Herinrichting Schouwburgplein; gemeente Rotterdam

Binnenrottegebied t.b.v. centrummarkt; gemeente Rotterdam

Landscaping Hoogovens, plan voor bedrijfsterrein te Beverwijk; Hoogovens Staalverwerking b.v.

Landscaping Schiphol, een groenstrategie voor de luchthaven; NV Luchthaven Schiphol

Stationsplein Blaak; gemeente Rotterdam

Mon Bijou, stadspark Berlijn, prijsvraag; gemeente Berlijn

Buitenruimte plan GWL-terrein te Amsterdam, stadsdeel Westerpark

Herinrichting plein Neude Utrecht, meervoudige prijsvraag; gemeente Utrecht

Ontwerp buitenruimte winkelcentrum Heyhoef; gemeente Tilburg

Tuin hoofdkantoor Interpolis te Tilburg; Interpolis Verzekeringsmij

HOV-tracee in de Centrale As Universiteitsterrein; De Uithof te Utrecht

________________________________________________________________

BCP Far East Ltd. Singapore

1987  Landschapsanalyse te ontwikkelen recreatiegebied op Batam Island, Indonesia

________________________________________________________________

Bureau Bakker en Bleeker b.v. te Amsterdam, functie: assistent-ontwerper

1987   “Nederland Nu Als Ontwerp”, ontwerpen voor Nederland in 2050

 


Verder lezen…


Werkervaring ______________________________

HOLAndschapsontwerp / Erik Overdiep Landschapsontwerp, Rotterdam en Heerenveen

2012   Landschapsplan ‘It Nije Bolwurk’ te Dokkum, Gemeente Dongeradeel

2012  Inrichtingsplan Bijvank Noord te Enschede Fase I, Woningcorporatie Domijn

2012  Inrichtingsplan buitenruimte Bederawalda, i.o.v. Gemeente Bedum

2012  Emmeloord, Het DNA van een polderstad als bouwsteen voor de toekomst, i.o.v. gemeente Noordoostpolder, i.s.m. Sandra van Assen (Sterke Stedenbouw) en Bauke Tuinstra (TWA architecten)

2012  Uitbreiding terpdoarp Raard, i.o.v. Loft Ruimtelijke Ontwikkeling en i.s.m. Adema Architecten en de Gemeente Dongeradeel

2012  Handboek Openbare ruimte Het Meerveld te IJsselmuiden, Gemeente Kampen

2012  Inrichtingsplan Castellum Hoge Woerd i.s.m. Natascha Knijff (Buro op straat) en Studio Skets, Projectbureau Leidsche Rijn

2012  Masterplan Waterfront Balk; Landschapsanalyse en  sfeerbeelden. Gemeente Gaasterlân-Sleat

2011  Bedrijventerreinen in het landschap, Pilot  Dronrijp;  Ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie op een goede uitbreiding / afronding van het bedrijventerrein Dronrijp-West; Gemeente Menameradiel, 2011

2011  Kening State, analyse oorspronkelijke opzet tuinontwerp (Groot Lankum Franeker) en visie op de herinrichting, i.s.m Adema Architecten bv te Dokkum, i.o.v. European Care Residences

2011  Voorlopig ontwerp Inrichtingsplan Bijvank Noord te Enschede en esthetische begeleiding van het Definitief Inrichtingsplan, Woningcorporatie Domijn

2011  Raamwerk Joure; analyse en eerste aanzet raamwerk van Joure, Gemeente Skarsterlân

2011  Masterplan Pekelharinghaven Medemblik, i.s.m. Sandra van Assen (SterkeStedenbouw) i.o.v. Pekelharinghaven bv

2009- 2010   Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitsplan Bijvank Noord in samenwerking met Sandra van Assen (SterkeStedenbouw), Rob Beerkens (Mas architectuur bv) en Natascha Knijff (Buro op straat), Domijn Enschede

2010  Ondersteuning bij het maken van de Ruimtelijke visie Knooppunt Joure, Projectbureau Knooppunt Joure

2010  Projectsubsidie Fryslan Fernijt II Provincie Fryslân, onderzoeksproject inpassing en architectuur drijvende autarkische recreatiebungalow in de Friese boezem

2010  Stedenbouwkundig plan IJsselmuiden locatie Weidestraat- Het Meer- Paalkamp i.s.m. Eerde Schippers (INBO drachten) en Sandra van Assen (SterkeStedenbouw), Gemeente Kampen

2010   Landschapsplan voor de Westelijke stadsrand en de Rondweg van Dokkum, Gemeente Dongeradeel

2009  Ruimtelijke visie Skûlenboarch en Westkern, Provincie Fryslân

2009  Stadsrandvisie ‘It Nije Bolwurk’ Dokkum, Gemeente Dongeradeel

2009  Inrichtingsplan Castellum Hoge Woerd te Leidsche Rijn

2009  Inrichtingsplan Natuur- en Milieueducatie Centrum te Leidsche Rijn

2008  Herprofilering Zoutkeetsgracht en Bokkinghangen, Stadsdeel Westerpark, 2008

2008  Ontwikkelingsplan van de tuin en uitbreiding van het kerkhof van de R.K. Kerk te Sint Nicolaasga, Kerkbestuur R.K. Kerk te Sint Nicolaasga,  2008

2008  Inrichtingsplan De Takomst te St. Nicolaasga, Gemeente Skarsterlan

2008  Inrichtingsplan Professorenbuurt te Franeker, Gemeente Frankeradeel

2008  Inrichtingsplan Entree Ridderhofstad Den Engh te Leidsche Rijn

2007  Stedenbouwkundig plan Castellum Hoge Woerd te Leidsche Rijn

2007  Integraal inrichtingsplan Werkstad A4 te Schiphol, SADC i.s.m, Gemeente Haarlemmermeer

2006  Inrichtingsplan herprofilering Hugo de Grootstraat, Stadsdeel Westerpark

2006  Ontwikkelingskader ridderhofstad Den Engh te Leidsche Rijn

2005  Ondersteuning bij ontwikkeling Groenstructuurplan Utrecht, i.o.v. DSO Stedenbouw en Monumenten Gemeente Utrecht

2005  Inrichtingsplan herprofilering Jan van Galenstraat, Stadsdeel Westerpark

2005  Inrichtingsplan openbare ruimte van het “Behouden Huys”, Stadsdeel Westerpark

2004- 2008  Freelance bij de afdeling Ontwerp Stedelijke Omgeving van het Ingenieursbureau Utrecht, Gemeente Utrecht

2004  Plan Openbare Ruimte Spaarndammerbuurt, Stadsdeel Westerpark

2003  Maaiveld inrichting Marcantilaan, Stadsdeel Westerpark

2003  Herinrichting Markt Delft (coproductie met BOA, Frans van der Steen), Gemeente Delft

2002  Beeldkwaliteit Buitenruimte Schiphol Logistics Parc, SADC

2002  Inrichtingsplan Bedrijventerrein de President te Hoofddorp, Gem. Haarlemmermeer

2001  Strategisch Plan Openbare Ruimte SpaarndammerHout, Stadsdeel Westerpark

2000  Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein de President te Hoofddorp, Gemeente Haarlemmermeer

1998  Haalbaarheidsonderzoek herprofilering Jan van Galenstraat, Stadsdeel Westerpark


Bureau


Contact


Juridisch