Selecteer een pagina

Een goed begrip van het planproces en een constructieve samenwerking met de opdrachtgever, projectgroep, belanghebbenden en bewoners zijn cruciaal voor het slagen van een project. Door ervaring en attitude ben ik snel en flexibel inzetbaar. 

Afhankelijk van de aard van de opdracht ga ik de samenwerking aan met collega landschapsarchitecten, technici of andere aanvullende disciplines.

De afgelopen jaren heb ik voor de volgende opdrachtgevers gewerkt: Provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Delft, Utrecht, Amsterdam en Haarlemmermeer, woningcorporatie Domijn Enschede en BOEI en verschillende andere projectontwikkelaars en particulieren.

 

Curriculum Vitae Erik Overdiep

Naam:

Erik Overdiep

Gegevens:

www.overdiep.nl

 

landschapsontwerp@erikoverdiep.nl

Telefoon:

06 50 49 60 48

Geboortedatum:

31 juli 1959 te Heerenveen

 

Opleidingen:

Academie van Bouwkunst Amsterdam en Rotterdam

1988-1990

Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting Boskoop (richting ontwerp)

1980-1986

Rijks Middelbare Landbouwschool te Meppel

1977-1980

H.A.V.O.  Rijks Scholen Gemeenschap te Heerenveen

1971-1977

 

Werkervaringen:

Erik Overdiep landschapsontwerp (voorheen HOLAndschapsontwerp)

1998-heden

Kaap3 ontwerpbureau voor landschap en stedenbouw, ontwerper/projectleider

1997-1998

West8 landscape architects b.v. landschapsontwerper/projectleider

1987-1997

BCP Far East Ltd. Singapore landschapsontwerper

1987

Bureau Bakker en Bleeker b.v., assistent- landschapsontwerper

1986-1987

 

 

Projectenlijst (selectie) 

2019

 • Landschapsplan N358,  De Skieding, Provincie Fryslân
 • Campus Damwâld, uitwerking structuurschets i.s.m. TWA Architecten, Bouwgroep Dijkstra Draisma
 • Lemmer, poort van Fryslân, Gemeente De Fryske Marren

2019

 • Inrichtingsplan uitbreiding recreatiepark Schreiershoek, Schreiershoek Recreatie
 • Nije Pleats Stadsentree Dokkum noord, i.s.m. TWA Architecten, gemeente DDFK
 • Energiemix-Methode, verslag werksessies Bakkeveen en Steggerda, Energie Werkplaats Fryslân

2017

 • Inrichtingsplan Buitenruimte Blokhuispoort te Leeuwarden i.s.m. TWA Architecten, BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
 • Herinrichting Broereplein en Appelmarkt Bolsward, gemeente Súdwest-Fryslân
 • Inrichtingsplan buitenruimte Dassenboarch IJlst, gemeente Súdwest-Fryslân
 • Prins locatie Dokkum, Structuurschets voor herstructurering, i.s.m. TWA Architecten, gemeente DDFK

2016

 • Geastmer Mar, Stedenbouwkundig plan, inpassing van 6 woningen, gemeente Dongeradeel en Brouwers Consultancy
 • Wierum, Schetsschuit met het dorp en belanghebbende overheden en instanties, gemeente Dongeradeel
 • Tusken Bregen, inrichtingsschets voor de toeristisch opstappunt in het Butenfjild, gemeente Dantumadiel
 • MFA in Anjum, Inrichtingsplan openbare ruimte, gemeente Dongeradeel

2015

 • Inrichtingsplan Pollen- en Marlebrink Bijvank noord, Domijn Enschede
 • N359 Lemmer, landschappelijke inpassing van de rondweg in Lemmer, Provincie Fryslân
 • Geastmer Mar, onderzoek landschappelijk wonen in de stadsrand van Dokkum, Gemeente Dongeradeel
 • Castellum Hoge Woerd te Leidsche Rijn, Inrichtingsplan voor de buitenruimte i.s.m. Natascha Knijff (Buro op straat) en Studio Skets, Projectbureau Leidsche Rijn (2012 – 2015)

2014

 • Oudega, Landschappelijke inpassing Toeristisch Overstappunt, Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Waterpoorten / bakens te Dokkum, visie en ontwerp i.s.m. Adema Architecten en byFrank, Gemeente Dongeradeel
 • Het DNA van de vlecke Lemmer, Gemeente De Fryske Marren
 • MFA in Anjum, visie en inpassingsplan openbare ruimte, i.o.v. en i.s.m. Bauke Tuinstra (TWA architecten), Broor Adema (Adema architecten) en Johan Schippers (Gemeente Dongeradeel)

2013

 • Nije Pleats, keukentafelsessies ruimtelijke inpassing megastallen, Hûs en Hiem
 • Terpdorp Raard, toekomstbeeld en inpassing woonkavels, Loft Ruimtelijke ontwikkeling
 • Locatieonderzoek Energielandschap Dokkum, Gemeente Dongeradeel, 2013

2012

 • It Nije Bolwurk, Landschapsplan stadsrand Dokkum, Gemeente Dongeradeel
 • Bijvank Noord Enschede, Inrichtingsplan openbare ruimte Fase I, Woningcorporatie Domijn
 • Emmeloord, DNA polderstad als bouwsteen voor de toekomst, i.s.m. Sandra van Assen (Sterke Stedenbouw) en Bauke Tuinstra (TWA architecten), gemeente Noordoostpolder

2011

 • Bedrijventerreinen in het landschap, Pilot  Dronrijp;  visie uitbreiding / afronding bedrijventerrein Dronrijp-West; gemeente Menameradiel
 • Bijvank Noord te Enschede, Inrichtingsplan openbare ruimte, Woningcorporatie Domijn
 • Raamwerk Joure; analyse en eerste aanzet raamwerk van Joure, Gemeente Skarsterlân

2006-2010

 • Bijvank Noord, Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitsplan i.s.m. Sandra van Assen (SterkeStedenbouw), Rob Beerkens (Mas architectuur bv) en Natascha Knijff (Buro op straat), Domijn Enschede
 • Knooppunt Joure, Ondersteuning bij het maken van de Ruimtelijke visie, Projectbureau Knooppunt Joure
 • Landschapsplan voor de Westelijke stadsrand en de Rondweg van Dokkum, gemeente Dongeradeel
 • Zoutkeetsgracht en Bokkinghangen, Inrichtingsplan Herprofilering, Stadsdeel Westerpark Amsterdam
 • Ridderhofstad Den Engh te Leidsche Rijn, Ontwikkelingskader en inrichtingsplan entree, Projectbureau Leidsche Rijn
 • Castellum Hoge Woerd, Stedenbouwkundig plan, Projectbureau Leidsche Rijn
 • Hugo de Grootstraat, Inrichtingsplan herprofilering, Stadsdeel Westerpark

1998-2005

 • Jan van Galenstraat, Inrichtingsplan herprofilering, Stadsdeel Westerpark
 • Plan Openbare Ruimte Spaarndammerbuurt, Stadsdeel Westerpark
 • Markt Delft, 2003  Herinrichtingsplan (coproductie met BOA, Frans van der Steen), Gemeente Delft
 • Bedrijventerrein de President Hoofddorp, Stedenbouwkundig plan en Inrichtingsplan, gemeente Haarlemmermeer

1997-1998

Kaap3 b.v. ontwerpbureau te Rotterdam, functie: projectleider/landschapsontwerper

 • Masterplan Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp; Gemeente Haarlemmermeer
 • Ontwikkelingsvisie Landgoed Haarzuilens; Stichting Kasteel de Haar

1997-1998

West 8 landscape architects b.v. te Rotterdam, functie: projectleider/landschapsontwerper

 • Dagmarkt Visserijplein; gemeente Rotterdam
 • Binnenrottegebied t.b.v. centrummarkt; gemeente Rotterdam
 • Landscaping Schiphol, een groenstrategie voor de luchthaven; NV Luchthaven Schiphol
 • Buitenruimte plan GWL-terrein te Amsterdam, stadsdeel Westerpark