Stedenbouwkundig plan & inrichtingsplan

Castellum Hoge Woerd Utrecht


Afbeelding


Landschappelijke inpassing

Nije Pleats, Friesland


Afbeelding

Het boerenbedrijf in dit voorbeeld zal worden uitgebreid met een nieuwe melkstal in combinatie met een nieuwe stal voor het melkvee. De oude ligboxenstal wordt aangewend voor het jongvee. Er zal worden gemolken met melkrobots en de koeien worden in de wei gehouden. Extra sleufsilo’s zijn noodzakelijk. Het bedrijf ligt in een uitgestrekt, laag en Meer lezen…


Stadsrandvisie

Het Nije Bolwurk Dokkum


Afbeelding

De relatie van een moderne stad met het omringende landschap is niet altijd harmonieus te noemen. Stadsrandzones zijn vaak ongedefinieerd, verrommeld, weggestopt achter bosschages en geluidswallen of bestaan uit grote en opvallende, niet bij elkaar passende bedrijfsgebouwen. Tegelijkertijd is er in de stad behoefte aan groen. Niet op afstand maar in de directe omgeving, makkelijk Meer lezen…


Ruimtelijke Visie

Knooppunt Joure


Afbeelding

Naast de doelstelling van het realiseren van een vlotte en veilige doorstroming en het terugdringen van het sluipverkeer op het onderliggende wegennet biedt het nieuwe knooppunt letterlijk en figuurlijk ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kansen voor de toekomst. Daarom is besloten een stedebouwkundige en landschappelijke visie op het gebied rondom het nieuwe snelwegtracé, het aanliggende Meer lezen…


Stedenbouwkundig plan & inrichtingsplan

Bijvank noord Enschede


Afbeelding

In het Bijvank Noord staan nu ongeveer 600 sociale huurwoningen die in bezit zijn van Domijn. Het overgrote deel van deze woningen wordt gesloopt, circa 135 worden behouden en gerenoveerd. Het Stedenbouwkundig Plan bevat ongeveer 360 woningen waarvan minimaal 250 sociale huurwoningen. Duurzame stedenbouw Duurzaamheid is in elke fase en op elk schaalniveau op natuurlijke Meer lezen…


Herinrichting

Markt Delft


Afbeelding


Herinrichting

Jan van Galenstraat Amsterdam


Afbeelding


Herinrichting

Behouden Huys Amsterdam


Afbeelding