Stadsrandvisie

Het Nije Bolwurk Dokkum


Afbeelding


Verder lezen…


De relatie van een moderne stad met het omringende landschap is niet altijd harmonieus te noemen. Stadsrandzones zijn vaak ongedefinieerd, verrommeld, weggestopt achter bosschages en geluidswallen of bestaan uit grote en opvallende, niet bij elkaar passende bedrijfsgebouwen. Tegelijkertijd is er in de stad behoefte aan groen. Niet op afstand maar in de directe omgeving, makkelijk bereikbaar zonder inde auto te hoeven stappen, Dokkum ziet deze constatering als kans om de stadsrand een nieuwe impuls te geven.

It Nije Bolwurk is een plan voor een nieuwe samenhangende stadsrandzone met een duidelijk gezicht naar buiten en een variatie aan groene functies en woonmilieus. Was voor het oude bolwerk de verdediging tegen bedreigingen van buiten de inzet, voor It Nije Bolwurk is de inzet om de stad open te breken en de stadsrand en het omringende landschap toegankelijk te maken. De drager van het plan wordt gevormd door een “rondje Dokkum” (een fiets-, voet- en ruiterpad) met op diverse plaatsen uitzichtpunten (bastions). Samen met de groen-blauwe radialen, de verbindingen tussen stad en landschap, ontstaat er een samenbindend langzaam verkeersnetwerk als basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van de verschillende bestaande en nieuwe functies in de stadsrand.


Afbeelding