Selecteer een pagina

Bijvank Noord Enschede

Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan woonomgeving

Bijvank Noord is een jaren zestig wijk aan de noordrand van Enschede. De woningcorporatie Domijn in overleg met gemeente en bewoners om de woningen en de openbare ruimte ingrijpend te renoveren. De wijk kenmerkt zich door veel groen, prachtige bomen en hechte brinkbuurtjes. Het behoud en ook de ontwikkeling van dit groene woonlandschap is een van de uitgangspunten geweest in ontwerp van de transformatie van dit woongebied. 

Vanaf het begin van het planproces werken we als ontwerpteam samen met de opdrachtgever, de gemeente Enschede en de bewoners aan deze herstructurering in een interactief proces. 

In opeenvolgende processtappen hebben we gezamenlijk de huidige kwaliteiten en ambities in beeld gebracht en verder uitgewerkt. Zo zijn in de eerste workshops en de buurtschouw zowel de problemen als de wensen benoemd, als basis voor de uitwerking van het plan. De bewoners hadden daarin een belangrijke inbreng. 

In de nieuwe stedenbouwkundige opzet zijn nieuwe ‘stempels’ ontworpen in een ruime groene setting: het vloeiend landschap. 

Een centrale groene as verbindt de binnenbrinken aan elkaar. Het is een brede autovrije groene zoom die van oost naar west het plan doorkruist, als nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en nieuwe groene kwaliteit om aan te wonen.

De meer besloten ruimte van de binnenbrinken is als een gemeenschappelijke hal, met parkeerplaatsen en voordeuren. Hier vinden informele ontmoetingen plaats en kunnen de allerkleinsten spelen onder toezicht vanuit de woningen en tuinen. 

Het goed organiseren van voor en achterkanten van de woningen en tuinen heeft ruimtelijk en architectonisch veel aandacht gekregen, zodat de openbare ruimte in de hele wijk aangenaam begrensd is. 

Het overgrote deel van de 600 woningen is inmiddels gesloopt en zijn 135 woningen gerenoveerd en xxx woningen zijn nieuw gebouwd, het woningaantal is hierdoor met zo’n 200 woningen verminderd.  De nieuwe en gerenoveerde woningen bijna allemaal weer bewoond en we werken we aan de laatste inrichtingsplannen, bijvoorbeeld voor de speelplekken en het schoolplein. 

De wijk oogt ruim, licht een aangenaam. Samen met velen hebben we hier de afgelopen 8 jaar intensief aan gewerkt. Het beeld wat de oorspronkelijke ontwerpers uit de jaren ’60 voor ogen hadden is in hernieuwde vorm in ere hersteld. 

  locatie
  Enschede Noord

  ontwerp
  2008 – heden

  uitvoering
  2010 – heden

  zie ook
  www.domijn.nl

  opgave
  stedenbouwkundig plan – beeldkwaliteitsplan – inrichting openbare ruimte – participatieproces met bewoners

  opdrachtgever
  Woningcorporatie Domijn Enschede

  samen met
  Sandra van Assen, Sterke Stedenbouw & Rob Beerkens MAS architectuur Hengelo