Selecteer een pagina

Grote Markt in Delft

Herinrichting van het plein

De Grote Markt bevindt zich centraal in de binnenstad. Het plein functioneert als ‘huiskamer’ van de stad. Al sinds de 12e eeuw worden er markten en evenementen gehouden. Bijzonder is de aanwezigheid van het Stadhuis en de Nieuwe Kerk, precies tegenover elkaar op het plein. Dankzij de unieke maat en haar historie is het plein een Europees icoon.

Het autovrij maken van het plein was in 2004 aanleiding om het plein opnieuw in te richten. Onder de leiding van het projectbureau van de gemeente Delft is een ontwerpteam geformeerd met verschillende ontwerpers van zowel binnen als buiten de gemeente. In een intensief inspraaktraject heeft de bevolking uit drie varianten 1 voorstel voor uitwerking gekozen. Net op tijd voor de begrafenis van Prins Bernard is de herinrichting uitgevoerd.

   Vanwege de vele activiteiten op het plein van gebruikers en bezoekers is de ruimte zo open als mogelijk gehouden. De wekelijks terugkerende marktkramen en de terrassen hebben als enige een vast stramien. Het stadhuis heeft een plint van hardsteen gekregen met verbijzonderde details. Als tegenhanger heeft de Nieuwe kerk een groene uitstraling gekregen door het planten van bomen voor de kerk. Op het plein is de oude windroos in ere hersteld en het beeld van Hugo de Groot is verplaatst vanuit het midden van het plein naar een plek dichter bij de kerk. De zichtas tussen stadhuis en kerk ligt open en de ruimte lijkt groter. 

   Het ontwerpteam bestond uit de volgende personen:

   • Lidwien van Elteren (projectbureau gemeente Delft)
   • Pia Kolfschoten en Marjolein Hillege (gemeente delft)
   • Frans van der Steen (BOA)
   • Erik Overdiep (EOLA)

    

   locatie
   Delft, Markt

   ontwerp
   2004

   uitvoering
   2004

   opgave
   inrichtingsplan openbare ruimte, consultatie bewoners Delft

   opdrachtgever
   Dienst Stadsontwikkeling | gemeente Delft