Selecteer een pagina

N359 in Lemmer

Ontwerp provinciale weg en omgeving

Rond 1950 is de rondweg om Lemmer aangelegd. Na 10 jaar wordt aan de oostzijde van Lemmer de A6 gerealiseerd. Lemmer groeit sindsdien snel met bedrijventerreinen, woonwijken en recreatie terreinen aan weerszijde van de oorspronkelijke rondweg.

De weg is de laatste jaren overbelast, vooral in de zomer met recreatie verkeer. De gemeente De Fryske Marren en de Provincie Fryslân slaan in 2013 de handen in een om de problemen voor het verkeer en ook de omwonenden aan te pakken en formeren een project groep met adviseurs van verschillende disciplines . Door de bewoners en ondernemers wordt in overleg ook een Klankbordgroep geïnstalleerd om input en feedback te geven op het ontwerp van de nieuwe provinciale weg en omgeving. 

Vele varianten worden onderzocht en voorgesteld, totdat in 2015 gekozen wordt voor de zogenaamde Basisvariant. Deze variant is het uitgangspunt voor een eerste ontwerp op hoofdlijnen.   

Naast een zorgvuldige vormgeving van de maatregelen die de doorstroming, veiligheid en de bereikbaarheid voor auto en fietsers verbeteren is er veel aandacht voor de vormgeving van groen en water tussen de weg en de aanliggende bebouwing.

Er zijn zowel in het communicatie proces met de omwonenden als in het ontwerp, drie wegdelen te onderscheiden met allen een eigen karakter: 

  • De Stadsweg kenmerkt zich door een ruime maat en het zicht om de omgeving.  De rijbanen worden breder en er is voldoende ruimte om groene bermen te maken en een vrijliggend fietspad onder de bomen. 
  • De Parkweg krijgt een nieuwe grondwal en de oostelijk gelegen brede groenstrook wordt heringericht met, bomen en water. Hierdoor ontstaat een aangenaam en stil wandelgebied in de luwte van de grondwal. 
  • De Polderweg kenmerkt zich door brede bermen en ruim zicht op de omringende landschap.

De concept plannen zijn in 4 grote publiekspresentaties in het dorpshuis gepresenteerd. 

Hiervoor is een video gemaakt waarin het ontwerp en de maatregelen overzichtelijk worden uitgelegd. De video is ook op de site van de Provincie geplaatst. 

Het ontwerp is door de ingenieurs van SWECO verder uitgewerkt. In 2017 is gestart met de uitvoering en naar verwachting is de herinrichting van de weg en omgeving in 2018 klaar.

Het plan is in een integraal projectteam tot stand gekomen:

  • Provincie Fryslân,
  • Gemeente Fryske Marren, 
  • Ecologisch Adviesbureau FaunaX,
  • SWECO,

locatie
Lemmer, Friesland

ontwerp
2015 – 2016

uitvoering
2017 – 2018

zie ook
www.fryslan.frl

opgave
ontwerp op hoofdlijnen weg en wegomgeving | presentatiemateriaal en video t.b.v. inspraak bevolking | supervisie uitwerking definitief ontwerp en bestek

opdrachtgever
Provincie Fryslân en gemeente Fryske Marren

samen met
Marjolein Hillege – film